Udlændingeloven § 24

  1. § 24
    Andre udlændinge kan udvises
    1. 1) af de grunde, der er nævnt i §§ 22 eller 23, eller
    2. 2) hvis udlændingen idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.