Udlændingeloven § 15

  1. § 15
    Der kan knyttes betingelser til en arbejdstilladelse.
  2. Stk. 2.
    Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om arbejdstilladelser, herunder om tilladelsernes indhold og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse.