Lov om Udbetaling Danmark § 27

  1. § 27
    Betalinger mellem Udbetaling Danmark, staten og kommunerne sker via henholdsvis Statens Koncernbetalinger (SKB) og Offentligt Betalingssystem (OBS), jf. lov om offentlige betalinger m.v.