Lov om Udbetaling Danmark § 21 a

  1. § 21 a
    Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for budgetter, regnskaber og revision i Udbetaling Danmark.
  2. Stk. 2.
    Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler om regnskabsføring m.v. for så vidt angår de opgaver, som indebærer regnskabsmæssige registreringer, der indgår i statsregnskabet.