Lov om Udbetaling Danmark § 1 b

 1. § 1 b
  Udbetaling Danmark varetager følgende opgaver:
  1. 1) Medlemsadministration samt beregning og anvisning af ydelser i henhold til regulativer for statslige pensionsordninger.
  2. 2) Beregning og anvisning af ydelser i henhold til vedtægterne til medlemmer af statsgaranterede pensionskasser.
  3. 3) Beregning og anvisning af supplementsunderstøttelser m.v. til ikkepensionssikret personale i staten.
  4. 4) Administration og udbetaling af tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til rejser til, fra og i Grønland, når rejserne imødekommer sociale hensyn eller bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.
  5. 5) Andre administrative opgaver af finansiel karakter, der hidtil er blevet varetaget af Statens Administrations Finansservicecenter.