Lov om Udbetaling Danmark § 16

  1. § 16
    Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse og en direktør.