Lov om Udbetaling Danmark § 12 k

 1. § 12 k
  Udbetaling Danmark indhenter efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område følgende nødvendige oplysninger på individniveau fra Danmarks Statistik til brug for opgørelse af anciennitet efter kapitel 3 b i lov om social pension:
  1. 1) Oplysninger fra CRAM-registeret til brug for opgørelse af arbejdsløshedsdagpenge for personer, der ikke har været i aktivering, for perioden 1985-1993, og feriedagpenge for perioden 1985-1997.
  2. 2) Oplysninger om perioder i uddannelse for årgang 1955 og frem.
  3. 3) Oplysninger om årlig ledighedsgrad for perioden 1980-1984 og oplysninger om medlemskab af en arbejdsløshedskasse for perioden 1980-1984.
  4. 4) Oplysninger om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for pasning af syge børn efter serviceloven og bistandsloven.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark kan efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indhente nødvendige oplysninger på individniveau, der er overført til bevaring i Rigsarkivet, til brug for opgørelse af anciennitet efter kapitel 3 b i lov om social pension.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmark kan indhente nødvendige oplysninger på individniveau fra Danmarks Statistik og fra Rigsarkivet til brug for test af et it-system til beregning af anciennitet efter § 26 h i lov om social pension.