Lov om Udbetaling Danmark § 12 g

  1. § 12 g
    Udbetaling Danmark kan samkøre oplysninger vedrørende personer, der har fået tilkendt førtidspension eller seniorpension efter lov om social pension, med oplysninger fra forsikringsselskaber og pensionskasser om, hvilke personer der er kunder eller medlemmer i forsikringsselskabet eller pensionskassen, for at orientere de pågældende personer om deres eventuelle rettigheder efter forsikrings- og pensionsordningen.