Lov om Udbetaling Danmark § 12 f

  1. § 12 f
    Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler for beregning og betaling af udgifter forbundet med udveksling af oplysninger og registersamkøringer efter § 12 a, stk. 1-3, og §§ 12 b-12 e.