Tolkeloven § 9

  1. § 9
    Tolkemyndigheden tilbyder tolkning til borgere, der er omfattet af § 3.
  2. Stk. 2.
    Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om at blive omfattet af den fælles tolkeløsning. Hvis tolkemyndigheden træffer afgørelse om, at en borger bliver omfattet af den fælles tolkeløsning, har vedkommende fremover mulighed for at gøre brug af den fælles tolkeløsning.