Tolkeloven § 6

  1. § 6
    Social- og integrationsministeren fastsætter, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven.