Tolkeloven § 18

  1. § 18
    Loven træder i kraft den 1. januar 2010.