Tolkeloven § 17

  1. § 17
    Social- og integrationsministeren kan for en forsøgsperiode oprette andre tilbud end dem, der er omfattet af denne lov, herunder efter indstilling fra tolkemyndigheden.