Tolkeloven § 13

  1. § 13
    Tolkemyndigheden opgør det samlede antal brugte tolketimer i den fælles tolkeløsning. For aktiviteter, der dækkes uden tidsbegrænsning, opgøres antallet af brugte tolketimer fordelt på aktiviteter. For aktiviteter dækket af timebanken opgøres antal brugte tolketimer.
  2. Stk. 2.
    Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af tolketimer.