Tolkeloven § 1

  1. § 1
    Formålet med denne lov er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer for at give mennesker med hørehandicap en enkel og smidig adgang til tolkning.
  2. Stk. 2.
    Loven finder ikke anvendelse på tolkning, der er reguleret af anden lovgivning.