Toldloven § 9

  1. § 9
    Told- og skatteforvaltningen kan i enkelte tilfælde eller ved stående bevillinger fastsætte bestemmelser om fremgangsmåde og kontrol ved indrømmelse af toldfrihed og toldnedsættelse efter EU's bestemmelser eller efter dette kapitel. Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, i hvilke tilfælde de her omhandlede forhold skal bekræftes ved varemodtagerens skriftlige erklæring, og hvilken dokumentation der i øvrigt skal fremlægges.