Toldloven § 86

  1. § 86
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.