Toldloven § 85

  1. § 85
    Loven træder i kraft den 1. januar 1994.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 519 af 13. december 1972 (toldloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 9. februar 1993, ophæves.