Toldloven § 82

  1. § 82
    En bevilling eller tilladelse meddelt af told- og skatteforvaltningen kan inddrages, hvis der i forbindelse med overtrædelse af denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af loven er gjort brug af tilladelsen eller bevillingen.