Toldloven § 8

  1. § 8
    Told- og afgiftsfrihed efter EU's bestemmelser eller efter dette kapitel bortfalder, såfremt varerne efter indførslen anvendes i strid med de for told- og afgiftsfriheden gældende regler. I sådanne tilfælde skal varerne straks angives for told- og skatteforvaltningen.