Toldloven § 70

  1. § 70
    Ved afgivelse af begæringer, angivelser, deklarationer, erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af told- og skatteforvaltningen. Blanketterne anskaffes af publikum.