Toldloven § 7

  1. § 7
    Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af direktiver vedtaget af EU om afgiftsfritagelse for rejsendes indførsel af varer.