Toldloven § 58

 1. § 58
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilke vilkår varer told- og afgiftsfrit kan tilføres butikker i toldlufthavne, på skibe og luftfartøjer. Bevilling til told- og afgiftsfritagelse meddeles af told- og skatteforvaltningen. Skatteministeren kan fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens kontrol med butikkerne og om kontrol med og toldbehandling af de varer, der tilføres og fraføres butikkerne.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler, med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser og direktiver vedtaget af EU, om salg af told- og afgiftsfri varer fra butikker i toldlufthavne, på skibe og luftfartøjer til passagerer i intern EU-trafik. Overstiger salget de fastsatte mængder eller beløbsgrænser, skal der svares afgift af det overskydende salg.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler, med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser, om salg af told- og afgiftsfri varer fra butikker i lufthavne, på skibe og luftfartøjer til passagerer i tredjelandstrafik.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan bestemme, at told- og afgiftsfri varer ikke må sælges til passagerer til visse destinationer.