Toldloven § 57

  1. § 57
    Skatteministeren kan fastsætte regler om oprettelse, indretning og benyttelse af provianteringsvirksomheder, om tidspunktet for betaling af told og afgifter af varer, der fraføres disse virksomheder, om bevillingshaverens hæftelse og sikkerhedsstillelse for told og afgifter af de tilførte varer, om tilbagekaldelse og bortfald af sådanne tilladelser og bevillinger samt om told- og skatteforvaltningens kontrol med varer, der tilføres og fraføres provianteringsvirksomheder.