Toldloven § 56

 1. § 56
  Told- og skatteforvaltningen kan meddele provianteringsvirksomheder bevilling til fritagelse for punktafgifter af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for punktafgifter, eller som tilføres fra andre provianteringsvirksomheder.
 2. Stk. 2.
  Provianteringsvirksomheder kan meddeles bevilling for:
  1. 1) Varer bestemt til udførsel fra EU's toldområde.
  2. 2) Varer bestemt til proviantering af skibe og luftfartøjer i EU's toldområde.
  3. 3) Varer bestemt til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i EU's toldområde.
  4. 4) Varer bestemt til brug for udenlandske militære styrker, der er på øvelse i EU's toldområde, samt til danske styrker, der er på øvelse uden for det danske toldområde.