Toldloven § 5

  1. § 5
    Skatteministeren kan med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser fastsætte regler om toldfri indførsel i det danske toldområde for:
    1. 1) Varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forenede Staters regering som led i de fælles forsvarsbestræbelser.
    2. 2) Produktionsmidler såsom maskiner og instrumenter, som udelukkende er bestemt til anvendelse ved fremstilling af forsvarsmateriel til organisationer tilsluttet NATO.
    3. 3) Materiel, der oplægges midlertidigt i depoter i Danmark af udenlandske NATO-magter efter aftale med den danske regering.