Toldloven § 47

  1. § 47
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang og på hvilke betingelser varer, der særlig må frygtes at kunne gøres til genstand for ind- eller udsmugling, kan oplægges i en frihavn.