Toldloven § 46

  1. § 46
    Personlig brug eller forbrug i en frihavn af varer, der er tilført denne i uberigtiget stand eller mod fritagelse for eller godtgørelse af afgifter, er, bortset fra tilladt forbrug af proviant i skibe, forbudt. Køb, modtagelse, salg eller levering af de forannævnte varer til personlig brug eller forbrug i en frihavn er ligeledes forbudt.