Toldloven § 45

  1. § 45
    I en frihavn kan, medmindre andet er særligt foreskrevet, oplægges varer af enhver beskaffenhed uanset deres mængde og oprindelse, og uanset hvilket land de kommer fra eller er bestemt til.