Toldloven § 41

  1. § 41
    Ved en frihavn forstås en havn, der er beliggende i det danske toldområde og opfylder betingelserne om frizoner i EU-toldkodeksens afsnit VII, kapitel 3, afdeling 3.
  2. Stk. 2.
    Frihavne kan kun oprettes ved lov.