Toldloven § 4

  1. § 4
    Skatteministeren kan med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser fastsætte regler om told- og afgiftsfrihed for:
    1. 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
    2. 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
    3. 3) Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de dertil knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for organisationerne eller institutionerne, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.