Toldloven § 31

  1. § 31
    Krav om tilbagebetaling og efterbetaling af beløb, der ved varers fortoldning er opkrævet for meget eller for lidt i merværdiafgift eller punktafgifter, forældes efter samme bestemmelser, som gælder for forældelse af krav på toldbeløb.