Toldloven § 30 b

  1. § 30 b
    Forældelsesfristen er 10 år for meddelelse af toldskyld og det afledte krav på toldbeløb, der er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning.