Toldloven § 22

  1. § 22
    Skatteministeren kan fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af personer og kan herunder bestemme, hvor og på hvilken måde toldbehandlingen skal finde sted.