Toldloven § 21

  1. § 21
    Skatteministeren kan fastsætte regler for told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af bjærgede fartøjer, luftfartøjer og gods.