Toldloven § 1

 1. § 1
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Det danske toldområde: De danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover.
  2. 2) EU's toldområde: De områder, som er fastsat i EU's bestemmelser herom, herunder det danske toldområde.
  3. 3) Tredjelande: De områder, som ikke er omfattet af EU's toldområde, Grønland og Færøerne anses som tredjelande.
  4. 4) Uberigtigede varer: Varer, for hvilke der ikke er betalt told og afgifter.
  5. 5) Varer i uberigtiget stand: Varer, der opbevares uden betaling af told og afgifter.
  6. 6) Varer i ikke-afgiftsberigtiget stand: Varer, der opbevares uden betaling af afgifter.
  7. 7) Afgifter: Merværdiafgift og punktafgifter.