Tobaksprisloven § 1

  1. § 1
    Producenter og importører af cigaretter, røgtobak, skrå eller
  2. Stk. 2.
    Cigaretter, der udleveres i restaurationer m.v., hvor serveringspersonale aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan sælges til en højere detailpris end den, der er anført på stempelmærket.