Tobaksafgiftsloven § 38

  1. § 38
    Lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 14. oktober 1988, ophæves.