Tobaksafgiftsloven § 3

  1. § 3
    Varerne skal i forbindelse med stemplingen være pakket i fuldstændig lukkede pakninger.
  2. Stk. 2.
    Enhver pakning skal være forsynet med angivelse af indholdets art og mængde, den pågældende vares detailpris, jf. § 28, samt fremstillerens eller den afgiftsberigtigendes navn og hjemsted. Told- og skatteforvaltningen kan dog give tilladelse til at anvende en forhandlers navn og hjemsted eller et anonymitetsmærke. De nævnte angivelser kan efter nærmere fastsatte regler anbringes på stempelmærket i stedet for på selve pakningen. Pakninger til og reklamer for groftskåret røgtobak må ikke under nogen form give indtryk af, at varen er anvendelig til fremstilling af cigaretter.
  3. Stk. 3.
    Pakninger med cigaretter skal indeholde mindst 20 cigaretter.