Tobaksafgiftsloven § 23

  1. § 23
    Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.