Tinglysningsloven § 7

 1. § 7
  Tinglysning sker i tingbogen.
 2. Stk. 2.
  Ved dokumenter og påtegninger forstås i denne lov digitale dokumenter og digitale påtegninger.
 3. Stk. 3.
  Tinglysning kan alene ske på grundlag af dokumenter og påtegninger forsynet med digital signatur.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren kan efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætte nærmere regler om de tekniske krav til dokumenter og digitale signaturer.
 5. Stk. 5.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om, at personer, der ikke kan få en digital signatur, kan anmelde rettigheder på grundlag af papirdokumenter, om fremgangsmåden herved og om retsvirkningerne heraf.