Tinglysningsloven § 42 c

  1. § 42 c
    Reglerne i dette kapitel gælder for motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne.