Teleloven § 83

  1. § 83
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
  2. Stk. 2.
    (Ophævet)