Teleloven § 75 b

  1. § 75 b
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Teleklagenævnet kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.