Teleloven § 68

 1. § 68
  Erhvervsministeren nedsætter et Teleklagenævn.
 2. Stk. 2.
  Teleklagenævnet består af 5 til 7 medlemmer, der udpeges af erhvervsministeren. Erhvervsministeren skal ved udpegningen af nævnets medlemmer lægge vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretlig og markedsmæssig sagkundskab.
 3. Stk. 3.
  Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsministeren udpeger blandt nævnets medlemmer nævnets formand. Formanden skal være jurist. Erhvervsministeren kan blandt nævnets medlemmer udpege en jurist som næstformand, der kan træde til ved formandens forfald eller inhabilitet.