Teleloven § 52

  1. § 52
    Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette kapitel og kapitel 11-14 a, 16, 16 a og 18 og regler udstedt i medfør heraf.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af de af Europa-Kommissionen fastsatte termineringstakster for taleopkald i fastnet og mobilnet.