Teleloven § 49

  1. § 49
    Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsætter regler om:
    1. 1) Krav til udbydere af adgangsstyringstjenester om betingelser for adgang til at anvende adgangsstyringssystemer og betingelser for udbydernes regnskabsaflæggelse.
    2. 2) Vilkår for overdragelse af brugsretten til patent eller varemærke vedrørende adgangsstyringssystemer og produkter hertil.