Teleloven § 23

  1. § 23
    Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte regler for brugen af numre, nummerserier, koder og adresser fra den samlede danske nummerplan, når disse sammenkædes med domænenavne.