Tatoveringsloven
Lov om tatovering

 1. § 1
  Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
 2. Stk. 2.
  På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.
 1. § 2
  Loven træder i kraft den 15. juni 1966.
 1. § 3
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.