Svovlafgiftsloven § 1

 1. § 1
  Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl:
  1. 1) Gas- og dieselolie
  2. 2) Fuelolie og bitumen
  3. 3) Fyringstjære
  4. 4) Petroleum
  5. 5) Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
  6. 6) Jordoliekoks
  7. 7) Brunkulsbriketter og brunkul
  8. 8) Blyholdig benzin
  9. 9) Blyfri benzin
  10. 10) Autogas (LPG)
  11. 11) Anden flaskegas (LPG)
  12. 12) Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), samt som biprodukt i raffineringsprocesser
  13. 13) Naturgas
  14. 14) Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.